Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, er kunnen geen rechten
ontleend worden aan de informatie, prijzen of andere gegevens die op deze website te vinden zijn.

De afbeeldingen van woningen en interieurs zijn artist impressions en geven een impressie van de werkelijke situatie.

Maarsen Groep/ Zadelhoff spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Maarsen Groep/ Zadelhoff behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Maarsen Groep/ Zadelhoff geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Maarsen Groep/ Zadelhoff geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Maarsen Groep/ Zadelhoff garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens Maarsen Groep/ Zadelhoff danwel de gevolgen daarvan.

Al het beeldmateriaal zijn impressies en niet noodzakelijk de exacte weergave van de geselecteerde woning..

Maarsen Groep/ Zadelhoff aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.